Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Advance Commerce samlar in, använder, lagrar och skyddar personlig information som samlas in från användare av våra tjänster och webbplatser. Vi värnar om din integritet och engagerar oss i att skydda din personliga information. Läs igenom denna policy noggrant för att förstå våra metoder och åtaganden gällande din integritet.

1. Insamling av information

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadress, telefonnummer, adress och betalningsinformation. Vi kan också automatiskt samla in teknisk information, såsom IP-adresser, webbläsartyp, enhetsinformation och användningsdata när du interagerar med våra webbplatser och tjänster.

2. Användning av information

Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, administrera ditt konto, behandla transaktioner, svara på förfrågningar och skicka relevant information. Vi kan också använda informationen för att kommunicera med dig via e-post, meddelanden eller andra medel för marknadsföring och information om våra tjänster och evenemang.

3. Delning av information

Vi delger inte din personliga information till tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande situationer:

  • När det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster: Vi kan dela din information med tredje parter som hjälper oss att leverera våra tjänster, t.ex. betalningsbehandlare eller leverantörer av teknisk infrastruktur. Dessa parter är skyldiga att skydda din information enligt denna policy.
  • Efterlevnad av lagar och regler: Vi kan lämna ut din information om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom.
  • Affärsöverföringar: Om vårt företag går igenom en företagsöverföring, fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan din information överföras som en del av denna transaktion.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring eller förlust. Vi använder branschstandardtekniker och säkerhetsåtgärder för att skydda din information. Dock kan ingen säkerhetsåtgärd vara helt ofelbar, och vi kan inte garantera absolut säkerhet för din information.

5. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende din personliga information, inklusive rätten att begära åtkomst till, korrigering, radering eller begränsning av din information. Du har också rätten att invända mot vår användning av din information och rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst, om tillämpligt. Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att återspegla ändringar i våra praxis och tjänster. När vi gör ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats och ange datumet för den senaste revisionen.

7. Kontakta oss

Om du har frågor eller bekymmer angående denna integritetspolicy eller vår hantering av din personliga information, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på kontaktsidan.

Denna integritetspolicy är i kraft från och med 2023-10-01 och gäller för all information som samlas in från och med det datumet. Vi tackar dig för att du valt Advance Commerce och försäkrar dig om att vi värnar om din integritet och din personliga information.

Joina oss

Tveka inte. Ta steget och bli en del av vårt framåtsträvande team där varje individ räknas, utvecklas och gör skillnad. Ditt nästa karriäräventyr börjar med ett klick. Sök till oss nu!