Loading...
Tjänster 2018-05-19T22:33:34+00:00

Produkter

starterpack

Advanced starter pack

Vi har utvecklat en egen lösning som gör att kunder, som vill starta ett nytt e-handel, kan snabbt komma igång. Det gör också att kostnader minskar, eftersom det inte kräver stora mängder med timmar att komma igång, då mycket redan är på plats.

Detta byggs med bl a InRiver, elasticsearch samt Commerce Tolken som kan integreras med de flesta ERP system.

 • EPiServer Commerce

 • Litium

 • Storm Commerce

 • Elasticsearch

 • InRiver

tolken commerce

Tolken

Tolken översätter data mellan olika integrationslager. Den är en integrationsmodul främst avsedd för att koppla samman e-handelssystem med en mängd andra system och främst ERP system. Den är väldigt flexibel och körs som en fristående applikation eller service och är oberoende av vare sig ERP systemet eller e-handelslösningen.

Du som kund slipper betala stora uppstartskostnader för att ta fram ett liknande system. Ni betalar för anpassningar som skräddarsys för er verksamhet.

  elasticsearch converter

  Elasticsearch integration

  Vår produkt använder sig av Elasticsearch, den ökar prestandan på hela produktlistningen, samt ger en snabb sökfunktion. Vi lägger hela produktinformationen på en elasticsearch index, genom att köra en plugin via en nuget-feed.

  Vi använder oss av hela elastic stacken så som Kibana, Logstash, Beats och nu senast X-Pack, som används för att kunna bygga en rekommendationsmotor.

  • EPiServer Commerce

  • Elasticsearch

  Checkout API

  Vi har ”wrappat” alla e-handelsförfrågningar inom ett Rest API. Det gör att alla frontend system, så som React och Angular, kan anropa alla delar av EPiServer Commerce. Så som kampanjmotor, söklistning, lägga till/ta bort produkter samt hela checkout-flödet.

  Detta installeras enkelt genom ett Nuget-paket som sen konfigureras genom ett EPiServer -plugin.

  • EPiServer Commerce

  DevOps

  Vi har flera års erfarenhet med att bygga komplexa DevOps system som just är anpassad för e-handelssystem.

  Vår kompetens inom både systemutveckling och infrastruktur gör att vi kan hjälpa våra kunder att lyckas med en kontinuerlig leverans. Det gör vi genom automatisering av såväl utveckling och tester som leverans och konfiguration av färdiga miljöer.

  • TeamCity

  • Octopus

  • Elasticsearch

  Expert crew

  Vi är speciellt inriktade mot e-handel, därför har vi ett expert-team som har varit med och byggt flera av de största e-handel i Sverige. Expert crew arbetar bl a  med förstudie samt uppstart av e-handelsprojekt. Vi samarbetar även med flera konsultbyråer som saknar dessa tekniska kompetenser.

  Ett expertteam består oftast av en PIM-strateg (InRiver), lösningsarkitekt och en lead developer för en specifik e-handelsplattform. Vi kan självfallet skräddarsy teamet efter behov.

  • EPiServer Commerce

  • Litium

  • Storm Commerce

  • InRiver

  • Elasticsearch

  Förvaltning av e-handel

  Med Advance Commerce Assist ger vi en helhetslösning inom förvaltning för er e-handel. Här får ni tillgång till en personlig kontaktperson och ett dedikerat team som gör det enkelt och bekvämt för er att ta er e-handel framåt.

  Varje ärende registreras i vårt ärendehanteringssystem där ni enkelt kan följa utvecklingen och få en tydlig överblick över antalet nedlagda timmar i projektet.

  • EPiServer Commerce

  • Litium

  • Storm Commerce

  • Avensia Stormfront

  • Elasticsearch

  • InRiver

  Vi levererar…

  ADVANCE COMMERCE LEVERERAR DEN TEKNISKA DELEN AV E-HANDEL FRÅN ANALYS, KONCEPT, STRATEGI OCH DESIGN AV E-HANDELSPLATTFORMAR SOM TEX EPISERVER COMMERCE.

  1. Advice – Rådgivande möte.
  2. Vi arbetar tillsammans med er  i förstudien.
  3. På uppdragsbasis (resurs) om ni behöver expertis vid ett projekt.  Ta gärna hjälp av våra erfarna konsulter, de arbetar under tidsbestämda perioder i din organisation och för att stärka upp ditt befintliga team med expertis.
  4. Delprojekt, vi tar på oss en del av Ert projekt och färdigställer det efter de riktlinjer som ni har satt med deadlines etc.
  5. Vi tar på oss hela projektet och med de processer som vi tillsammans har arbetat fram i en Workshop. Som ett första steg skapar vi ett Proof of Concept (POC) utifrån Era behov.
  6.  Ta kontakt med oss för ett första möte!

  Expertis

  VI KAN HELA E-HANDELNS EKO-SYSTEM, SÅ SOM PIM, BETALNING, LEVERANS, POS, CRM, ERP SAMT ALLA INTEGRATIONER SOM FINNS I EN E-HANDEL.

  Skräddarsydda e-handelslösningar

  B2B- och B2C

  Episerver Commerce, Storm Commerce, Litium

  Säljstrategi

  Integrationsstrategi

  Utveckling

  Produktinformationshantering

  inRiver PIM

  Analysera vilka förutsättningar, produkter och arbetsprocesser

  Behöver du råd?

  HAR DU EN IDE, OCH BEHÖVER KONSULTATION?

  Kontakta oss
  Bitnami